System profili aluminiowych PBI 84 Office jest przeznaczony do konstruowania ścianek wewnętrznych i zabudowy typu ?open space".

System pozwala na montaż drzwi PBI 50N, drzwiami płycinowymi i drzwiami całoszklanymi. Występują dwa warianty profila głównego w formie standardowej i ekonomicznej.

PBI 84 OFFICE     DRZWI CAŁOSZKLANE

PBI 84 OFFICE            PBI 84 OFFICE

ZALETY SYSTEMU

? możliwość instalowania wypełnień o dużym zakresie grubości (szyby od 6 do 12 mm, wypełnienia nieprzezierne od 12 do 18 mm), przy zachowaniu 38 mm szerokości konstrukcji widocznej z zewnątrz,
? prosty i skuteczny sposób konstruowania połączenia typu ?T",
? szeroka gama klipsów zewnętrznych,
? możliwość serwisowania (czyszczenia szyb od wewnątrz) dzięki zastosowaniu odpowiednich klipsów,
? możliwość prowadzenia okablowania instalacji elektrycznej,
? możliwość swobodnego kształtowania zabudowy dzięki połączeniom kątowym,
? możliwość wpinania żaluzji zarówno sterowanych ręcznie, jak i z napędem elektrycznym,
? maksymalna wysokość konstrukcji 3700 mm,
? możliwość fabrykacji systemu w warunkach budowy,
? możliwość łączenia z innymi systemami Yawal.

PARAMETRY TECHNICZNE

 Odporność na uderzenia klasa 4b wg ETAG nr 003
 Izolacja akustyczna 39 dB÷48 dB wg PN-EN 140-3
 Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia wg PN-90/B-02867 (NRO)
 Widoczna szerokość 38 mm
 Głębokość profilu 84 mm
 Grubość szyby 6÷13 mm
 Grubość płyty 12÷18 mm

 

ULOTKA PDF